Plants for a Future

Plants to save the planet.

Introduktion til - Plants For A Future

Ressource og informations center for spiselige og ellers nyttige planter Registreret charity nummer 1057719

Plants for a Future er et registreret charity; vi udarbejder en database, som i øjeblikket består af omkring 7000 plantearter. Vi forsker og skaffer information om spiselige, og på andre måder nyttige planter, egnede til dyrkning udendørs i et tempereret klima. Der gror nu 1500 arter af spiselige planter på ‘marken’ i Cornwall – vores base siden 1989.

Hovedformålet med denne velgørende organisation er forskning og tilvejebringelse af information om økologisk bæredygtig havebrug, fremmelse af en høj variation, holistisk og permakulturel indfaldsvinkel såkaldt ‘skov havebrug’. Vi sigter mod at bruge en minimal tilførsel af energi, skabelse af et harmonisk øko-system og gøre mindst mulig skade på miljøet, samtidig med at få et højt udbytte.

Planter for fremtiden

Det er vores overbevisning at planter kan forsyne folk med hovedparten af deres behov, på en måde der tager vare på planetens ve og vel. En større variation af planter kan dyrkes for at producere alle vores fødevare behov og mange andre varer, samtidig med det også forsyner et utal af levesteder for den lokale flora og fauna.

Der er over 20,000 arter af spiselige planter i verden og alligevel er det mindre end 20 arter der nu forsyner os med 90% af vores fødevarer. 

Store områder af land helliget enkelt afgrøder øger afhængigheden af kemikalier og intensive kontrol metoder med den tilføjede trussel af kemisk resistente insekter og nye sygdomme. Den ændrende klima i verden, der har en stor effekt på dyrkningen, indikerer at større variation er nødvendig.

PLANTS FOR YOUR FOOD FOREST: an important new book from PFAF.

Nye spændende bøger, om spiselige planter.

Bliv inspireret.